capcelera

Sintagma > Indexació > Classificació de la revista

Classificació de la revista

  

BASES DE DADES:


 

AHCI

Arts & Humanities Citation Index

És la base de dades de més prestigi internacional en el camp de les revistes científiques de les Humanitats. Està integrada dins la plataforma ISI (Web of Science Core Collection).

 

 BLL

Bibliography of Linguistic Literature (BLL)

És una de les fonts d'informació bibliogràfica més importants per a la lingüística general i anglesa, alemanya i romànica . És la versió en línia de la Bibliografia de la Literatura Lingüística i està compilada per la Col.lecció Especial Lingüística a la Biblioteca de la Universitat de Frankfurt / Main.

 

 Cabell's International

Cabell's International

És una base de dades que cobreix 18 disciplines diferents i conté informació sobre més d'11.000 revistes.

 

 

CAPES

CAPES

És un portal de 12.365 títols científics, tècnics i humanístics en text complet. També inclou una selecció de fonts d'inofrmació acadèmica importants d'accés lliure a internet.

 

 ebsco

Communication & Mass Media Complete (EBSCO)

Una eina de recerca eficaç en àrees relacionades amb la comunicació i els mass media.

 

 csa CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Base de dades que destria i indexa la literatura internacional dins la lingüística i també en d'altres disciplines de la ciència del llenguatge.

 
dialnet DIALNET

Portal bibliogràfic dedicat a la literatura científica hispànica.

 
 doaj Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Directori que permet l'accés a revistes científiques i universitàries de qualitat.

 
 Francis Francis

Francis és una bases de dades multilingüe desenvolupada per l'INIST-CNRS que cobreix les àrees de les Ciències Socials i les Humanitats. Conté més de 1.8 milions d'entrades i inclou tant revistes com llibres, actes de congressos i altres documents.

 
Segell Qualitat FECYT

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)

Sintagma compta amb el segell de qualitat FECYT 2020, 2021 i 2023

 

 

 ISOC ISOC (CSIC)

Base de dades bibliogràfica que inclou les publicacions d'articles científics de l'estat espanyol des dels anys 70.

 
 ling_abstracts Linguistic Abstracts

Gran base de dades d'articles científics d'alta qualitat que comprèn desenes de milers d'entrades de les 600 revistes de més volada.

 
 LBO Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique

Eina que indexa centenars de milers de referències de publicacions científiques i universitàries sobre lingüística.
 
 
 mla MLA International Bibliography

Índex de llibres i articles publicats sobre lingüística, literatura, folklore i llengües modernes.
 
 
 PIOnline Periodicals Index Online

Índex electrònic que permet l'accés a milions d'articles publicats sobre Art, Ciències Socials i Humanitats al llarg dels darrers tres segles.
 
 
 raco RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

Lloc web que permet la consulta d'articles íntegres de revistes culturals, científiques i erudites catalanes.

 
 REDIB

 

REDIB

És una plataforma d’agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l’àmbit iberoamericà, relacionats amb aquest en un sentit cultural i social més ampli i geogràficament no restrictiu.

 

 scopus Scopus

És la base de dades més gran arreu del món d'articles publicats que inclou eines de cerca avançades que faciliten les consultes.

 
SSCI

Social Sciences Citation Index

És la base de dades de més prestigi internacional en el camp de les revistes científiques de les Ciències Socials. Està integrada dins la plataforma ISI (Web of Science Core Collection).

 

  

RECURSOS D'AVALUACIÓ:


 

JCR

JCR

Índex d'impacte de les revistes científiques que estan incloses en les bases de dades integrades en la plataforma ISI (Web of Science Core Collection).

JCR 2020: Factor d'impacte 0.400

 

 carhus

Carhus Plus

Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

 

 logo_circ

CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE REVISTAS CIENTIFICAS – CIRC

Aquesta classificació ha estat desenvolupada pel Grupo EC3 de la Universidad de Granada i és un instrument de mesura comuna usat en les diferents agències d'avaluació espanyoles. Sintagma ha estat catalogada dins el grup A.

 

 DICE DICE (CSIC)

Eina que permet la consulta d'algunes de les característiques editorials i indicadors indirectes de qualitat de les revistes espanyoles en Humanitats i Ciències Socials.
 
 

erihplus

 ERIHPLUS

Índex que inclou les revistes d'alta qualitat publicades a Europa en relació amb l'àmbit de les Humanitats.

 
in-rech IN-RECH

Índex d'impacte de revistes espanyoles especialitzades en Ciències Humanes.

 
latindex Latindex

Sistema d'informació de revistes d'investigació científica, tècnico-professionals i de divulgació científica i cultural editades a Amèrica Llatina, Carib, Espanya i Portugal.
 
 
 miar MIAR

Sistema que mesura quantitativament la presència i visibilitat de diferents revistes científiques segons la seva presència en les bases de dades que les inclouen.
 
 
SCIMAGO SJR - SCImago Journal & Country Rank

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier)
 
 

CERCADORS CIENTÍFICS:


 

 google_acad

Google acadèmic

És una eina de recerca d'accés gratuït que indexa textos complets de literatura científica de totes les disciplines d'arreu del món.

 

 scirus SCIRUS

És l'eina de recerca científica més accessible, amb centenars de milions d'entrades indexades, permet no només l'accés a revistes sinó també a llocs web de científics, cursos, material encara no publicat, etc.
 
 
Darrera modificació: 29/08/2023
Imprimir Enrera Pujar


Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2012 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - Tots els dret reservats
Ombra