Sintagma. Revista de Lingüística

Sintagma va aparèixer per primer cop l'any 1989 i des de llavors es publica regularment un cop l'any i cada volum inclou 6-8 articles.
 
Està dirigida a un ampli ventall de professionals que, des de diverses disciplines, tenen interès o desenvolupen la seva activitat professional, investigadora i/o docent en el camp de la Lingüística o la Lingüístic Aplicada, i als/les estudiants de Grau i de Postgrau d'aquestes disciplines. Els continguts de Sintagma són multidisciplinars.

És una revista de lingüística que pretén afavorir l'intercanvi de coneixements en aquest àmbit, independentment de la teoria en què s'emmarquin els treballs.


Així, aquesta publicació està oberta a qualsevol contribució en els diversos camps de la lingüística, tant teòrica com aplicada. S'accepten estudis sobre qualsevol llengua o varietat lingüística, així com treballs d'anàlisi interlingüística o comparativa.

 

Notícies