DADES DE LA REVISTA

ISSN: 0214-9141    
ISSN edició electrònica: 2013-6455

Publicació de la Universitat de Lleida
Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Departament de Filologia i Comunicació