PRODUCTION

Editions and Publications of the University of Lleida

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Campus de Cappont

C/ Jaume II, 67. Planta baixa

25001 Lleida


Phone number: +34 973 70 33 75


edicionsudl@udl.cat


https://www.publicacions.udl.cat/en/